Dina Ord

Dina ord

ATT VÅGA DIGITALISERA ÄR FRAMGÅNGSFAKTORN

Juristbranschen karakteriseras ofta som långsam och oförmögen till nya innovationer. Branschen har igenom decennier gått från skrivmaskin till datorer och från faxmaskiner till emails, samtidigt som andra branscher bokstavligen revolutionerats flertalet gånger om under samma korta tid. Min åsikt är att digitaliseringen har hållts tillbaka på grund av diverse fyrkantiga regelverk men även de höga timarvoden som inte skulle gynnas om processer plötsligt gick mycket fortare. Vissa uppgifter som kräver låg juridisk kompetens men som är tidskrävande kan enkelt effektiviseras genom digitalisering. Många nya tjänster för såväl avtalsmallar och digitala signaturer har skapats och blivit framgångsrika koncept. Däremot finns det en myriad av olika juridiska tjänster som skulle kunna förbättras genom digitalisering.

Jag har i mitt yrkesverksamma liv arbetat med due diligence, skatteoptimering, fusioner, fissioner och omstruktureringar för att uppnå skattemässiga fördelar för kunden. Mina erfarenheter har gjort mig bevandrad inom både research och compliance. Detta kombinerat med min tekniska kompetens gör att det finns mycket som jag kan erbjuda er.

Språkkunskaper
Svenska (Modersmål eller tvåspråkiga kunskaper)
Engelska (Fullständiga yrkeskunskaper)
Franska (Grundläggande kunskaper)
Koreanska (Grundläggande kunskaper)

Nedan finner ni information om Kandidaten's nya projekt.

Huvudsakliga Erfarenheter

VI DIGITALISERAR ERA JURIDISKA UTMANINGAR

Vår målsättning är att alltid kunna presentera ett digitaliseringsförslag som effektiviserar er verksamhet.

Kandidatens CV

Arbetslivserfarenhet

Utbildning

Färdigheter

Personliga Färdigheter

Strukturerad 80%

Problemlösande 90%

Kommunikation 60%

Inspirerande 65%

Lyhörd 70%

Professionella Färdigheter

Skattejuridik 80%

Arbeta i team 60%

Projektledning 90%

Affärssinne 65%

Digitalisering 70%